Władze Spółki

Zarząd

Wojciech Czesak – Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, na kierunku International Business.

Zawodowo związany z takimi spółkami jak: Nano Games, Reality Games.

Rada Nadzorcza

Grzegorz Czarnecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na kierunku ekonomia, na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym. Obecnie zajmuje stanowisko Prezes Zarządu w spółce Black Mirror sp. z o.o., a także Członka Rady Nadzorczej w spółkach PlayWay S.A. (akcjonariusz Polyslash S.A.), Duality S.A., Gaming Factory S.A., Stolen Labs S.A., UF Games S.A., Moonlit S.A., Ultimate Games S.A., Console Labs S.A., Art Games Studio S.A. oraz Pixel Flipper S.A.


Mateusz Wcześniak – Członek Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu spółki publicznej Movie Games S.A. Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego INC S.A. oraz organów nadzoru w spółkach kapitałowych działających w obszarze produkcji gier komputerowych i nowych technologii. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, uczestniczył w licznych specjalistycznych kursach z zakresu rynku kapitałowego, działalności instytucji finansowych w Polsce oraz wdrażania nowoczesnych metod zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi w spółkach działających w branży nowych technologii.


Jakub Bąk – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent wydziałów Zarządzania i Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie. Kandydat programu CFA poziom I. Zawodowo związany z takimi spółkami jak: ComputerLand S.A., Power System Sp. z o.o., Sygnity S.A., K2 Doradcy Finansowi, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. oraz Open Finance S.A. Aktualnie pełni funkcję Członka Zarządu w spółce Divisionair sp. z o.o. Prezes Zarządu spółki Art Games Studio S.A.

Czesak, Stanisław Jan – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; Magister Inżynier Organizacji i Zarządzania oraz MBA studies. Joint program of Cracow University of Economics and University of Stockholm. Executive MBA diploma. Zawodowo związany z takimi spółkami jak: – Emig Sp. z o.o, GerberEmig Group w Bridgwater, Aronia S.A. Franczyzobiorca McDonald’s Polska, prowadzący restauracje na terenie Śląska i Małopolski.

Treger Magdalena – Członek Rady Nadzorczej

Jest adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, zarówno w ramach ich bieżącej działalności, jak również przy realizowaniu transakcji finansowych i przekształceniach. Posiada wiedzę w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych, kwestii korporacyjnych, prawa autorskiego i własności przemysłowej. Zdobywała doświadczenie między innymi pracując jako prawnik in-house w dużej spółce notowanej na rynku głównym GPW oraz współpracując z

organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.

Polyslash S.A.

ul. Podole 60/3.25

30-394 Kraków