Walne Zgromadzenie

Zarząd Polyslash S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: Spółka, Emitent) działając na podstawie art. 399 § 1 art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 30 września 2021 roku o godz. 12:00 w Kancelarii Notariusza Bartosza Walendy z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 72/43.

Załączniki

Polyslash S.A.

ul. Podole 60/3.25

30-394 Kraków