Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki Polyslash S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notariusza Bartosza Walendy z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 72/43. 

Załączniki

Polyslash S.A.

ul. Podole 60/3.25

30-394 Kraków