Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki POLYSLASH S.A. (dalej: Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 czerwca 2022 roku na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Bartosz Walenda, przy ul. Dzielnej 72 lok. 43, 01-029 Warszawa (Wola).

Polyslash S.A.

ul. Podole 60/3.25

30-394 Kraków