Strategia rozwoju

W przyjętej strategii rozwoju Emitent zakłada dalszy rozwój poprzez prowadzenie działalności w dwóch obszarach, tj. produkcji własnych oraz wydawniczym. Pozwoli to na rozszerzenie portoflio gier i tym samym zminimalizowanie ryzyka, które wynika z prowadzenia produkcji tylko jednego tytułu. Zarząd Polyslash S.A. liczy, że zapewni to spółce stałe przychody, generowane przez premierę przynajmniej jednej gry rocznie (własnej czy przez pion wydawniczy).

Polyslash S.A.

ul. Podole 60/3.25

30-394 Kraków