Kalendarium

Zarząd spółki Polyslash S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: Spółka) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2021, zgodnie z którym:

-raport roczny za rok 2020 zostanie opublikowany w dniu 19 marca 2021 r.

-raport kwartalny za I kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 10 maja 2021 r.

-raport kwartalny za II kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 10 sierpnia 2021 r.

-raport kwartalny za III kwartał 2021 r. zostanie opublikowany w dniu 10 listopada 2021 r.

Ewentualne zmiana daty przekazania raportu okresowego zostanie podana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Kalendarz premier

Polyslash S.A.

ul. Podole 60/3.25

30-394 Kraków