Akcjonariat

*w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

Polyslash S.A.

ul. Podole 60/3.25

30-394 Kraków